บริษัท โปรเกรส พลัส

INJECTION SYSTEM

เป็นการซ่อมรอยร้าวของคอนกรีตโดยใช้เครื่องฉีดแรงดันสูงฉีดน้ำยาเข้าไปในรอยแตกร้าวหรือบริเวณที่มีการรั่วซึมที่เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น การทรุดตัวไม่เท่ากันของอาคาร การบรรทุกน้ำหนักเกิน การขยายตัวหรือหดตัวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของความชื้น ซึ่งเป็นวิธีการประสานรอยร้าวโดยใช้กาวEpoxy ยึดให้ติดเป็นเนื้อเดียว และซ่อมรอยร้าวด้วยวิธี Epoxy Injection หรือ PU Injection

คุณประโยชน์

1.แก้ไขปัญหาการรั่วซึมของโครงสร้าง ชั้นใต้ดิน บ่อน้ำ สระน้ำ เป็นต้น
2.เพิ่มความแข็งแรงให้กับโครงสร้างของคอนกรีต
3.ผสานรอยร้าวของคอนกรีต

  • Hits: 4182