บริษัท โปรเกรส พลัส

POLYURETHANE CONCRETE SYSTEM

การเคลือบพื้นด้วยโพลิยูรีเทนคอนกรีต เป็นระบบที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานหนัก สามารถยืดหดตัวได้ดีกับสภาวะของอุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ทนทานต่อสารเคมี กรด-ด่าง และสารละลายได้ สามารถยับยั้งการเจริญเติบโต ของเชื้อราและแบคทีเรีย เหมาะสำหรับเคลือบพื้นในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมแช่แข็ง และเครื่องสำอาง ที่ต้องการมาตรฐาน GMP,HACCP,FDA,
ซึ่ง Polyurethane สามารถทำความหนาได้หลายระดับ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1.ชนิดผิวเรียบ ทำความหนา ได้ 2-6 มม.
2.ชนิดผิวหยาบ ทำความหนา ได้ 6-12 มม.

คุณสมบัติ

1.มีความทนทานต่อความชื้นและน้ำ
2.มีความทนทานต่อการใช้งานสูง
3.มีความทนทนต่อสารเคมี
4.ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ -20 ถึง 120 องศาเซลเซียส
5.ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อรา

  • Hits: 10261