Print

INJECTION SYSTEM

เป็นการซ่อมรอยร้าวของคอนกรีตโดยใช้เครื่องฉีดแรงดันสูงฉีดน้ำยาเข้าไปในรอยแตกร้าวหรือบริเวณที่มีการรั่วซึมที่เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น การทรุดตัวไม่เท่ากันของอาคาร การบรรทุกน้ำหนักเกิน การขยายตัวหรือหดตัวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของความชื้น ซึ่งเป็นวิธีการประสานรอยร้าวโดยใช้กาวEpoxy ยึดให้ติดเป็นเนื้อเดียว และซ่อมรอยร้าวด้วยวิธี Epoxy Injection หรือ PU Injection

คุณประโยชน์

1.แก้ไขปัญหาการรั่วซึมของโครงสร้าง ชั้นใต้ดิน บ่อน้ำ สระน้ำ เป็นต้น
2.เพิ่มความแข็งแรงให้กับโครงสร้างของคอนกรีต
3.ผสานรอยร้าวของคอนกรีต

บริษัท โปรเกรส พลัส (ไทยแลนด์) จำกัด  
545/336 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Email : progressplus.th@gmail.com
Tel. 091-559-8891 , 081-692-0611 , 02-360-2099 fax.02-360-2099 
Google+