บริษัท โปรเกรส พลัส (ไทยแลนด์) จำกัด  
545/336 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Email : progressplus.th@gmail.com
Tel. 091-559-8891 , 081-692-0611 , 02-360-2099 fax.02-360-2099 
Google+