Epoxy Coating Floor

1.1 Epoxy Coating Floor ( พื้นอีพ็อกซี่โค้ทติ้ง) คือการเคลือบพื้นผิวด้วยระบบการกลิ้งด้วยลูกกลิ้ง , การใช้แปรงทา และการพ่น สามารถติดตั้งได้ทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง โดยส่วนใหญ่จะทำความหนาอยู่ที่ 300-500 ไมครอน  แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ตามชนิดของตัวทำละลาย คือ

1.1.1 Epoxy coating solvent base  เป็นระบบพื้นอีพ็อกซี่ชนิดที่มีตัวทำละลายเป็นส่วนประกอบ

1.1.2 Epoxy coating solvent Free  เป็นระบบพื้นอีพ็อกซี่ชนิดที่ไม่มีตัวทำละลาย

1.1.3 Epoxy coating water base เป็นระบบพื้นอีพ็อกซี่ชนิดที่มีน้ำตัวทำละลาย

คุณลักษณะพิเศษ

-มีสีให้เลือกหลากหลายสี

-ป้องกันทื้นผิวไม่ให้เกิดฝุ่นละออง

-ง่ายต่อการติดตั้ง

-มีความหนาเริ่มตั้งแต่  200 ไมครอน ขึ้นไป

 

ลักษณะการใช้งาน

            -ใช้ในโรงงานอุตสากรรมเบาถึงปานกลางทุกประเภท

            -ใช้ในการตีเส้นแบ่งพื้นโซนพื้นที่

-โกดังเก็บสินค้า

 

Epoxy Coating1
Epoxy Coating2
Epoxy Coating3